Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

CD&V Kessel-Lo eist veilige oversteekplaatsen voor fietsers

PERSBERICHT

Cd&v Kessel-Lo stelt vast dat op meerdere locaties de fietspaden in Kessel-Lo de rijweg kruisen zonder wegmarkering. Er bevinden zich op deze plaatsen wel een zebrapad maar geen fietspadmarkering, bijvoorbeeld de Martelarenlaan ter hoogte van de fietsbrug/spiraal over het station. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Cd&v Kessel-Lo zou graag zien dat er op de rijbaan niet alleen een zebrapad maar ook een fietsmarkering komt. Zo is het zeer duidelijk dat dit eveneens een oversteekplaats voor fietsers is. Fietsers moeten wel nog steeds voorrang blijven verlenen aan de wagens, wat overigens de veiligheid van de fietsers ten goede komt.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37