Karin Brouwers - Leuven

Home

Vorig jaar in de zomer diende CD&V in het Vlaams Parlement een conceptnota in over het openbaar vervoer tijdens pandemieën en de uitlopers...

Lees meer

PERSBERICHT

De Lijn zal ook na corona blijven inzetten op telewerk, zo blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid...

Lees meer

Eind 2020 werd beslist dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een overlegstructuur zou opzetten om met de andere gewesten de dialoog aan...

Lees meer

Bij interne problemen binnen De Lijn moet er in de eerste plaats naar elkaar geluisterd worden en moet er rond de tafel gezeten worden om...

Lees meer

De Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool bevroegen 179 Vlaamse influencers. De bevraging peilt naar de kennis van de influencers...

Lees meer

Bij de bespreking van de beleidsnota Media 2021 kondigde de minister aan dat een doorlichting zou worden gemaakt van het Vlaams...

Lees meer

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37